Bildiri Yazım Kuralları

ÖZET İÇERİĞİ: Özetler bir bilimsel yayının bölümlerini (ilk paragrafta çalışmanın önemi ve kapsamı, ikinci paragrafta çalışmanın amacı, yöntem, bulgular ve sonuçlara yer verilmelidir) içermelidir. Henüz tamamlanmamış, devam eden araştırmalarda muhtemel sonuçlara yer verilmelidir. Kongrede sunulacak bildiriler teorik ve/veya uygulamalı özgün çalışmalar şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. Tam metin kitabında yazım hataları olmaması için aşağıda yer alan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

1. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
2. Bildiri tercihen İngilizce, Arnavutça ve Türkçe hazırlanabilir. Ancak bildiri Arnavutça veya Türkçe hazırlansa dahi hakem kuruluna sunulabilmesi için İngilizce özetinin de olması gerekmektedir.
3. Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.

Tam metin yazım kuralları için tıklayınız.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme; araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Hakem Kurulu’nca yapılacaktır. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir.
Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin bildiri gönderme sistemine kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.