Data te rendesishme

 

Afati i Dorëzimit Abstrakt
16 Dhjetor 2020

Data e njoftimit të abstrakteve të pranuara
18 Dhjetor 2020

Afati i Regjistrimit
18 Dhjetor 2020

Afati i fundit për dorëzimin e punimin plote
Punimet e plota organizohen sipas kritikave dhe diskutimeve gjatë prezantimit.
Mund të ngarkohet në sistem deri më 28 dhjetor 2020.

 

[email protected]