Komisionet

Presidenti i Kongresit
Ass.Prof. Dr. Serdan Kervan (President i KEAD)

Komiteti Organizativ
Prof. Dr. Erdogan Tezci (Universiteti Balıkesir)
Prof. Dr. Mustafa Yunus Eryaman (President Turkish Educational Research Association EAB)
Prof. Dr. Rabije Murati (Universiteti i Tetovës)
Assist. Prof. Dr. Soner Yıldırım (Universiteti Ukshin Hoti Prizren)
Dr. Teona Kvantchiani (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)
Dr. Enver YOLCU     (Turkish Educational Research Association EAB)
Tuğrul Aktaş (Young Scholars Union YSU)

Komiteti Shkencor

Prof. Dr. Salih Zeki GENÇ (EAB)
Prof. Dr. Çavuş ŞAHİN (EAB)
Prof. Asoc. Dr. Hakan DEDEOĞLU (EAB)
Prof. Asoc. Dr. Nihat Gürel KAHVECİ (EAB)
Prof. Asoc. Dr. Mustafa KOÇ (EAB)
Prof. Asoc. Dr. Mehmet AÇIKALIN (EAB)
Prof. Asoc. Dr. İlknur MAYA (EAB)
Prof. Asoc. Dr. Süleyman CAN (EAB)
Assist. Prof. Dr. Münevver M. Yıldırım (Universiteti Ukshin Hoti Prizren)
Assist. Prof. Dr. Elsev Brina Lopar  (Universiteti Ukshin Hoti Prizren)
Assist. Prof. Dr. Fatmir Mehmeti (Universiteti Ukshin Hoti Prizren)
Assist. Prof. Dr. Gürkan ERGEN (EAB)
Assist. Prof. Dr. CERRAHOĞLU (EAB)
Assist. Prof. Dr.Nalan ARABACI (EAB)
Assist. Prof. Dr. Levent ÇETİNKAYA (EAB)
Dr. Yahya Han ERBAŞ (EAB)
Dr. Enis KERVAN
Dr. Esen Spahi KOVAÇ (Universiteti Ukshin Hoti Prizren)
Tayfun TAŞBİLEK (EAB)

 

Komiteti shkencor ende nuk është kompletuar.

 

Kontakt (GSM, Whatshap, Viber)
+383 45 610606

E-mail:
[email protected]